Czujnik jakości powietrza

Lokalizacja: Wodzisław - Kokoszyce

Czas ostatniego pomiaru: 2024-07-15 18:39:28

Stan powietrza: Bardzo dobry


Dobowe stężenia pyłu zawieszonego


Aktualne stężenia pyłu zawieszonegoWykresy stężenia pyłu zawieszonego


Wykres rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego


Wykres temperatury


Wykres wilgotności względnej


Pomiary są wysyłane co 15 minut. Jeżeli strona jest otwarta dłużej odśwież ją.